WHIPZ | Online Used Auto Dealer | Kansas City, MO Logo
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_001.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_002.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_003.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_004.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_005.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_006.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_007.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_008.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_009.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_010.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_011.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_012.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_013.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_014.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_015.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_016.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_017.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_018.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_019.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_020.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_021.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_022.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_023.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_024.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_025.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_026.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_027.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_028.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_029.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_030.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_031.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_032.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_033.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_034.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_035.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_036.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_037.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_038.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_039.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_040.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_041.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_042.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_043.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_044.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_045.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_046.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_047.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_048.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_049.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_050.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_051.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_052.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_053.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_054.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_055.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_056.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_057.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_058.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_059.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_060.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_001.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_002.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_003.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_004.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_005.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_006.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_007.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_008.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_009.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_010.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_011.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_012.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_013.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_014.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_015.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_016.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_017.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_018.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_019.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_020.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_021.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_022.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_023.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_024.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_025.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_026.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_027.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_028.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_029.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_030.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_031.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_032.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_033.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_034.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_035.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_036.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_037.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_038.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_039.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_040.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_041.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_042.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_043.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_044.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_045.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_046.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_047.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_048.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_049.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_050.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_051.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_052.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_053.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_054.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_055.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_056.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_057.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_058.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_059.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000179/images/image_060.jpg

SALE PRICE

$15,399

Details

Basic Details

EXTERIOR COLOR:

INTERIOR COLOR:

Charcoal

ENGINE:

5.6L V8 DOHC 32V FFV

MILEAGE:

113,604

DRIVE TYPE:

RWD

TRANSMISSION:

5-Speed Automatic

FUEL EFFICIENCY:

12 CITY / 17 HWY

Disclaimer: All prices listed are reduced cash prices. Please call (888) 405-1565 for financing. Tax, Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at (888) 405-1565 or by visiting us at the dealership.
Copyright © 2024 Whipz All Rights Reserved