WHIPZ | Online Used Auto Dealer | Kansas City, MO Logo
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_001.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_002.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_003.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_004.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_005.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_006.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_007.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_008.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_009.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_010.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_011.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_012.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_013.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_014.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_015.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_016.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_017.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_018.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_019.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_020.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_021.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_022.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_023.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_024.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_025.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_026.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_027.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_028.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_029.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_030.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_031.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_032.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_033.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_034.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_035.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_036.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_037.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_038.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_039.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_040.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_041.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_042.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_043.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_044.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_045.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_046.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_047.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_048.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_049.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_050.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_051.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_052.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_053.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_001.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_002.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_003.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_004.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_005.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_006.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_007.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_008.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_009.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_010.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_011.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_012.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_013.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_014.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_015.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_016.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_017.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_018.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_019.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_020.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_021.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_022.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_023.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_024.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_025.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_026.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_027.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_028.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_029.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_030.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_031.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_032.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_033.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_034.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_035.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_036.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_037.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_038.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_039.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_040.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_041.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_042.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_043.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_044.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_045.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_046.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_047.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_048.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_049.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_050.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_051.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_052.jpeg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/P000459/images/image_053.jpeg

AS-IS VEHICLE PRICE

$16,999

Details

Basic Details

EXTERIOR COLOR:

Silver

INTERIOR COLOR:

Black

ENGINE:

3.5L V6 DOHC 24V

MILEAGE:

131,145

DRIVE TYPE:

4WD

TRANSMISSION:

6-Speed Automatic

FUEL EFFICIENCY:

17 CITY / 23 HWY

Disclaimer: Listed prices reflect the as-is vehicle price with no dealer warranty. Tax, Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at (888) 405-1565 or by visiting us at the dealership.
Copyright © 2024 Whipz All Rights Reserved