WHIPZ | Online Used Auto Dealer | Kansas City, MO Logo
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_001.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_002.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_003.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_004.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_005.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_006.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_007.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_008.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_009.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_010.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_011.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_012.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_013.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_014.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_015.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_016.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_017.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_018.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_019.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_020.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_021.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_022.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_023.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_024.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_025.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_026.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_027.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_028.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_029.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_030.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_031.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_032.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_033.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_034.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_035.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_036.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_037.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_038.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_039.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_040.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_041.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_042.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_043.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_044.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_045.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_046.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_047.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_048.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_049.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_050.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_051.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_052.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_053.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_054.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_055.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_056.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_057.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_058.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_059.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_060.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_061.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_062.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_063.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_064.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_065.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_066.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_067.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_068.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_069.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_070.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_071.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_072.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_073.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_074.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_075.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_076.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_077.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_078.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_001.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_002.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_003.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_004.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_005.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_006.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_007.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_008.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_009.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_010.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_011.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_012.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_013.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_014.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_015.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_016.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_017.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_018.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_019.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_020.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_021.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_022.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_023.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_024.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_025.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_026.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_027.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_028.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_029.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_030.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_031.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_032.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_033.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_034.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_035.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_036.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_037.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_038.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_039.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_040.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_041.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_042.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_043.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_044.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_045.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_046.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_047.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_048.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_049.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_050.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_051.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_052.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_053.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_054.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_055.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_056.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_057.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_058.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_059.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_060.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_061.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_062.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_063.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_064.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_065.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_066.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_067.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_068.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_069.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_070.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_071.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_072.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_073.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_074.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_075.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_076.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_077.jpg
https://whipz-site-01.s3.us-east-2.amazonaws.com/vehicle_inventory/R000003/images/image_078.jpg

AS-IS VEHICLE PRICE

$9,400

Details

Basic Details

EXTERIOR COLOR:

Silver

INTERIOR COLOR:

Dark Titanium/Lt Titanium Cloth

ENGINE:

1.8L L4 DOHC 16V

MILEAGE:

114,731

DRIVE TYPE:

FWD

TRANSMISSION:

6-Speed Manual

FUEL EFFICIENCY:

25 CITY / 36 HWY

Disclaimer: Listed prices reflect the as-is vehicle price with no dealer warranty. Tax, Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at (888) 405-1565 or by visiting us at the dealership.
Copyright © 2024 Whipz All Rights Reserved